Naujienos ir renginiai

2020-06-12

UAB “Klaipėdos laisvosios ekonominės zonos valdymo bendrovė” pradėjo įgyvendinti infrastruktūros plėtros projektą

12 Bir 2020

Klaipėdos laisvoji ekonominė zona, (toliau – Klaipėdos LEZ) aktyviai stebėdama pasaulines ekonomikos raidos tendencijas bei siekdama išlikti konkurencinga, planuoja orientuotis į inovacijas galinčias kurti bei įgyvendinti įmones, kadangi tokių įmonių produkcija ir paslaugos pasižymi didesne pridėtine verte, kas daro reikšmingą įtaką tiek regiono, tiek šalies ekonomikai.

Atsižvelgiant į tai, Klaipėdos LEZ siekia pritraukti užsienio įmonių, kurios vykdytų MTEPI veiklas, bei planuoja įgyvendinti projektą, kurio metu būtų investuota į būtiną Klaipėdos LEZ infrastruktūros plėtrą šio tikslui pasiekimui.

Įgyvendinamo projekto metu planuojama vykdyti keturias veiklas, kurios apims energetikos infrastruktūros rekonstravimą, susisiekimo komunikacijų plėtimą, tinklo infrastruktūros įrengimą bei rinkodaros priemonių įgyvendinimą.

Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo.

Projekto pavadinimas – Klaipėdos LEZ infrastruktūros plėtra siekiant pritraukti tiesioginių užsienio investicijų sumaniosios specializacijos srityse

Projekto tikslas – Sudaryti sąlygas pritraukti tiesioginių užsienio investicijų sumanios specializacijos srityse į Klaipėdos LEZ

Projekto vykdytojas – UAB Klaipėdos laisvosios ekonominės zonos valdymo bendrovė

Bendra projekto vertė – 1 032 244,04 Eur

Iš Europos regioninės plėtros fondo projekto įgyvendinimui skiriama iki – 1 015 302,86 Eur

Projekto sutarties pasirašymo data – 2020-05-25

Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia – 2020-01-20

Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga – 2022-11-15

Follow us on Linked In