Naujienos ir renginiai

Optimizuotos verslo išlaidos

Klaipėdos LEZ galite pradėti veiklą išleisdami mažiau ir mėgautis daugybe puikių finansinių paskatų, kurios padės Jums augti. Mes siūlome:

Mokesčių lengvatas:

  • pelno mokesčio tarifas pirmus 10 metų siekia 0% ir kitus 6 metus – 7,5%. Minimalius reikalavimus atitinkančios investicijos yra 1 milijonas eurų gamybinei veiklai ir 100000 eurų bei 20 darbuotojų paslaugų įmonėms;
  • 0 proc. nekilnojamojo turto mokestis.

Galimybė gauti ES ir vietos paramos dotacijas verslui šioms veikloms:

  • pramonės mokslinių tyrimų ir plėtros veiklai – 50-70 proc.;
  • darbuotojų mokymų veiklai – 50-70 proc.

Kitos palankios mokesčių sąlygos:

  • investiciniame projekte dalyvaujantys subjektai gali sumažinti savo apmokestinamąjį pelną iki 50 proc. ilgalaikio turto įsigijimo išlaidų, jei jie atitinka tam tikrus reikalavimus;
  • mokslinių tyrimų ir plėtros išlaidos gali būti išskaičiuotos tris kartus per mokestinį laikotarpį tuomet, kai jos patiriamos.

Follow us on Linked In