Privatumo politika

Privatumo politika

Ši Privatumo politika yra skirta asmenims, kurie lankosi šioje Klaipėdos LEZ priklausančioje interneto svetainėje (www.fez.lt), naudojasi svetainės informacija ir joje teikiamomis paslaugomis. Privatumo politikoje taip pat pateikiama informacija apie Klaipėdos LEZ klientų, tiekėjų ir kitų asmenų asmens duomenų tvarkymą, vykdomą Klaipėdos LEZ vykdant savo veiklą, įsigyjant prekes ir (ar) paslaugas.

Privatumo politikoje nurodytų asmens duomenų valdytojas – UAB KLAIPĖDOS LAISVOSIOS EKONOMINĖS ZONOS VALDYMO BENDROVĖ, juridinio asmens kodas – 110707092, adresas: Pramonės g. 8, LT-94102 Klaipėda, telefonas +37069808144; el. p. [email protected] (toliau – „Klaipėdos LEZ“ arba „Mes“).

Naudodamasis paslaugomis, tęsdamas naršymą svetainėje, Jūs patvirtinate, kad susipažinote su šia Privatumo politika ir supratote jos nuostatas.

Jūsų asmens duomenų tvarkymo tikslai, pagrindai, saugojimo laikotarpis, duomenų kategorijos

Jūsų asmens duomenis tvarkome žemiau nurodytomis sąlygomis:

Tikslas Pagrindas Duomenų kategorijos Saugojimo laikotarpis Būtinumas pateikti duomenis
Svetainės funkcionalumo užtikrinimas, statistikos rinkimas ir svetainės tobulinimas, tiesioginė rinkodara Mūsų svetainėje naudojami slapukai.  Žiūrėkite mūsų slapukų politiką (žemiau).
Tiesioginė rinkodara Jūsų sutikimas Kontaktiniai duomenys Sutikimo galiojimo metu, bet ne ilgiau nei 2 metus Nebūtina
Siekis teikti paslaugas; Paslaugų teikimas Teisėtas mūsų interesas sudaryti paslaugų teikimo sutartį, užtikrinti paslaugų teikimą, sutarties vykdymą, pasiūlyti panašias paslaugas
arba
Sutartis
Kontaktiniai ir identifikaciniai duomenys 3 metai po sutarties pabaigos Nebūtina
Neformalus bendravimas (pasveikinti Jus asmeninių švenčių proga) Jūsų sutikimas Kontaktiniai ir identifikaciniai duomenys Sutikimo galiojimo metu, bet ne ilgiau nei 2 metus Nebūtina
Prekių / paslaugų įsigijimas Teisėtas mūsų interesas administruoti prekių / paslaugų įsigijimus
arba
Sutartis
Kontaktiniai ir identifikaciniai duomenys 3 metai po sutarties pabaigos Nebūtina
Buhalterinės apskaitos vedimas, auditavimas; būtinųjų dokumentų saugojimas Teisės aktai;
arba
Teisėtas mūsų interesas apskaityti ūkines operacijas
Dokumentuose esantys duomenys 10 metų po ūkinės operacijos pabaigos;
arba
Dokumentuose esantys asmens duomenys saugomi Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011-03-09 įsakymu Nr. V-100 patvirtintoje Bendrųjų dokumentų saugojimo rodyklėje nustatytais terminais
Tvarkome jau turimus Jūsų duomenis
Teisėtų Klaipėdos LEZ interesų gynimas Teisėtas mūsų interesas reikšti ir gintis nuo pareikštų reikalavimų Kontaktiniai/identifikaciniai duomenys; sutarčių vykdymo duomenys; finansiniai ir mokėjimų duomenys 10 metų Tvarkome jau turimus Jūsų duomenis

Jei Jūs nepateiksite savo asmens duomenų, kurie būtini paslaugų teikimui ar prekių / paslaugų įsigijimui (sutartims sudaryti), mes negalėsime Jums teikti paslaugų arba įsigyti prekių / paslaugų iš Jūsų.

Ilgesnis, nei nustatyta Privatumo politikoje, Jūsų asmens duomenų saugojimas gali būti vykdomas tik, kai:

 • esama pagrįstų įtarimų dėl neteisėtos veikos, dėl kurios yra atliekamas tyrimas;
 • Jūsų duomenys būtini tinkamam ginčo, skundo išsprendimui;
 • archyvavimo tikslais;
 • esant kitiems specialiems teisės aktuose numatytiems pagrindams, sąlygoms ar atvejams.

Šaltiniai, iš kurių mes renkame Jūsų asmens duomenis

Mes tvarkome Jūsų duomenis, gautus:

 • Iš Jūsų pačių, kai Jūs bendraujate su Klaipėdos LEZ, kreipiatės į mus prašydami suteikti informaciją, sudaryti sutartis ir kt.;
 • kurie generuojami, kai Jūs naudojatės mūsų paslaugomis ir tinklu (pvz., skambinate telefonu, siunčiate elektroninį laišką ar apsilankote mūsų interneto svetainėje) ir kt.
 • iš trečiųjų asmenų (pvz. valstybinių informacinių sistemų, kitų asmenų).

Atvejai ir tretieji asmenys, kuriems mes atskleidžiame Jūsų duomenis

Jūsų asmens duomenis mes galime perduoti tvarkyti tretiesiems asmenims, kurie padeda mums vykdyti veiklą – duomenų tvarkytojams. Tokiais asmenimis gali būti interneto svetainių kūrėjai ir administratoriai, duomenų bazių programinės įrangos tiekėjai ir administratoriai, duomenų centrų, prieglobos ir debesijos paslaugų teikėjai, programinę įrangą kuriančios, teikiančios, palaikančios ir vystančios įmonės, informacinių technologijų infrastruktūros paslaugas teikiančios įmonės, ryšio ar pašto paslaugas teikiančios įmonės, apskaitos, teisines, turto valdymo paslaugas teikiančios įmonės ir pan. Kiekvienu atveju duomenų tvarkytojui mes pateikiame tik tiek duomenų, kiek yra būtina konkrečiam pavedimui įvykdyti ar konkrečiai paslaugai suteikti. Mūsų pasitelkti duomenų tvarkytojai gali tvarkyti Jūsų asmens duomenis tik pagal mūsų nurodymus. Be to, jie privalo užtikrinti jūsų duomenų saugumą pagal galiojančius teisės aktus ir su mumis sudarytus rašytinius susitarimus.

Jūsų asmens duomenis mes galime perduoti auditoriams, bankams, mokesčių administravimo institucijoms, archyvams, ginčus nagrinėjančioms institucijoms, valstybės institucijoms, kai tai būtina jų funkcijoms vykdyti ir pan.

Mūsų interneto svetainė naudoja „Google Analytics“ paslaugą, kurios pagalba renka duomenis apie tai, kaip mūsų vartotojai naudoja mūsų svetainę.
Tarp „Google Analytics“ renkamų duomenų gali būti Jūsų interneto prieigos IP adresas, Jūsų įrenginio MAC adresas, apsilankymo svetainėje data ir laikas, trukmė, lankyti svetainės puslapiai, naršymui internete naudojami įrenginiai, programos ir pan., duomenys apie svetainę arba taikomąją programą, iš kurios buvo suteikta prieiga (tarpininkaujantis URL).

Siekiant apsaugoti nuo netinkamo naudojimo, mes galime naudoti „Google Invisible reCAPTCHA“ paslaugą, kuris renka informaciją apie aparatinę ir programinę įrangą, pvz., prietaiso ir programos duomenis bei sąžiningumo patikrinimų rezultatus, taip pat unikalius interneto identifikavimo duomenis, pvz., IP adresą, ir siunčia šiuos duomenis „Google“ analizei.

Naudodamiesi šia paslauga jūs sutinkate teikti „Google Analytics“ savo asmens duomenis, kad ji patikrintų sąžiningumą ir įgyvendintų priemones, būtinas tik saugiam tinklalapio naudojimui.

GOOGLE IRELAND LIMITED (juridinio asmens kodas – 477441, registruota buveinė – GORDON HOUSE BARROW STREET, DUBLIN 4, Ireland) valdoma informacija gali būti perduota arba persiųsta į Jungtines Amerikos Valstijas ar kitas (ne jūsų gyvenamosios vietos) valstybes, arba jose saugoma ar tvarkoma Google Analytics privatumo politikoje aprašytais tikslais.

Kiek mes žinome, persiųsdama duomenis Google naudojasi standartinėmis sutarčių sąlygomis, kurios yra patvirtintos Europos Komisijos sprendimais dėl duomenų perdavimo iš EEE į Jungtines Amerikos Valstijas ir kitas valstybes.

Plačiau apie Google Analytics ir informaciją, kurią šie įrankiai leidžia rinkti, galite sužinoti čia:
https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=lt.

Jeigu pageidaujate, kad Google Analytics įrankiai nefiksuotų informacijos apie jūsų naršymą internete, galite panaudoti „Google Analytics“ atsisakymo naršyklės papildinį.

Teritorijos ir jurisdikcijos, kuriose mes tvarkome jūsų asmens duomenis

Mes Jūsų asmens duomenis tvarkome Europos Sąjungos teritorijoje.

Informuojame, kad tam tikri techniniai Jūsų apsilankymo svetinėje duomenys (IP adresas, slapukai, techninė Jūsų naudojamos naršyklės informacija, kita su naršyklės veikla ir naršymu svetainėje susijusi informacija) naršymo svetainėje statistikos, analizės ir susijusiais tikslais gali būti perduoti ar padaryti prieinamais tiek Europos ekonominėje erdvėje, tiek ir už jos ribų veikiantiems subjektams. Primename, kad ne EEE valstybėse asmens duomenims gali būti taikoma mažesnė apsauga nei EEE valstybėse, tačiau mes kruopščiai vertinsime sąlygas, kuriomis tokie Jūsų duomenys bus vėliau tvarkomi ir saugomi po perdavimo aukščiau minėtiems subjektams.

Duomenų saugumas

Tvarkydami asmens duomenis, mes laikomės duomenų apsaugos teisės aktų reikalavimų, įskaitant Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą. Mes naudojame įvairias saugumą užtikrinančias organizacines ir technines priemones, siekdami apsaugoti Jūsų asmeninę informaciją nuo neteisėtos prieigos, naudojimo, sunaikinimo, atskleidimo ar nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Mūsų pasirinkti duomenų tvarkytojai yra kruopščiai atrenkami, mes iš jų reikalaujame naudoti tinkamas priemones, galinčias apsaugoti Jūsų konfidencialumą ir užtikrinti Jūsų asmeninės informacijos saugumą. Visgi, informacijos perdavimo internetu ar mobiliuoju ryšiu saugumas negali būti užtikrintas; bet koks informacijos mums perdavimas nurodytais būdais yra vykdomas Jūsų pačių rizika.

Išorinės svetainės

Svetainėje gali būti pateikta nuorodų į išorines svetaines. Sekdami pagal tokias nuorodas į kurią nors iš svetainių, atkreipkite dėmesį į tai, kad šios svetainės ir per jas pasiekiamos paslaugos turi savo atskiras privatumo politikas ir mes neprisiimame atsakomybės ar įsipareigojimų už šias politikas ar už šiose svetainėse, ar teikiant paslaugas renkamus asmens duomenis. Peržiūrėkite tų svetainių politikas prieš pateikdami asmens duomenis šiose svetainėse ar naudodamiesi bet kokiomis jų paslaugomis.

Jums peržiūrint Klaipėdos LEZ reprezentacinį 3D modelį, naudojame Bentley įrankį. Šiuo atveju Jūsų asmens duomenų valdytojas yra Bentley Systems International, adresas Charlemont Exchange, 05 – 101, Charlemont Exchange, 42 Charlemont Street, Dublinas 2, D02VN88, Airija. Su Bentley privatumo politika galite susipažinti čia: https://www.bentley.com/en/privacy-policy

Socialinės žiniasklaidos priemonės

Klaipėdos LEZ turi ir administruoja socialinių žiniasklaidos priemonių Facebook ir LinkedIn paskyras. Tam tikriems santykiams su socialinių žiniasklaidos valdytojais taikoma BDAR 26 straipsnio 1 dalis (Bendri duomenų valdytojai).

Visą informaciją, kurią mums pateikiate socialinės žiniasklaidos priemonėmis (įskaitant pranešimus, laukelių „Like“ ir „Follow“ naudojimą, bei kitą komunikaciją), kontroliuoja socialinio tinklo valdytojas.

Kaip Klaipėdos LEZ Facebook ir LinkedIn paskyrų administratorius mes parenkame atitinkamus nustatymus, atsižvelgdami į savo tikslinę auditoriją ir į veiklos valdymo ir skatinimo tikslus. Socialinio tinklo valdytojas Klaipėdos LEZ suteikdamas galimybę sukurti paskyrą socialiniame tinkle ir ją administruoti gali būti apribojęs galimybę keisti tam tikrus esminius nustatymus ir tokiu būdu mes negalime daryti įtakos, kokią informaciją apie Jus rinks socialinio tinklo valdytojas Klaipėdos LEZ sukūrus paskyrą socialiniame tinkle.

Visi tokie nustatymai, tiek parinkti Klaipėdos LEZ, tiek nustatyti socialinio tinklo valdytojo, gali turėti įtakos Jūsų asmens duomenų tvarkymui naudojantis socialinės žiniasklaidos priemonėse, apsilankant Klaipėdos LEZ paskyroje ar skaitant Klaipėdos LEZ pranešimus socialinės žiniasklaidos tinkle. Net jei Jūs tik žiūrite į mūsų pranešimus socialinės žiniasklaidos priemonėse, socialinio tinklo valdytojas gali gauti tam tikrą asmeninę informaciją, tokią kaip, kokiu galiniu įrenginiu Jūs naudojatės ir koks Jūsų IP adresas.

Paprastai, socialinio tinklo valdytojas Jūsų asmens duomenis (net ir tuos, kurie surinkti mums pasirinkus papildomus paskyros nustatymus) tvarko socialinio tinklo valdytojo nustatytais tikslais, remdamasis socialinio tinklo valdytojo privatumo politika. Tačiau Jums naudojantis socialiniu tinklu, bendraujant su Klaipėdos LEZ per socialinį tinklą, apsilankant Klaipėdos LEZ paskyroje socialiniame tinkle ar stebint įrašus jame, Klaipėdos LEZ gauna informaciją apie Jus. Mūsų gaunamų duomenų apimtis priklauso nuo mūsų parinktų paskyros nustatymų, susitarimų su socialinio tinklo valdytoju dėl papildomų paslaugų užsakymo, socialinio tinklo valdytojo nustatytų slapukų.

Pažymime, kad Facebook ir LinkedIn renkami duomenys yra bendrinami pasauliniu mastu tarp Facebook įmonių bei partnerių, taip pat LinkedIn įmonių bei parnerių.

„Facebook Ireland Limited“ (juridinio asmens kodas – 462932, registruota buveinė – 4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour Dublin 2, Ireland) valdoma informacija gali būti perduota arba persiųsta į Jungtines Amerikos Valstijas ar kitas (ne jūsų gyvenamosios vietos) valstybes, arba jose saugoma ar tvarkoma Facebook privatumo politikoje aprašytais tikslais.

Kiek mes žinome, persiųsdama duomenis Facebook naudojasi standartinėmis sutarčių sąlygomis, kurios yra patvirtintos Europos Komisijos sprendimais dėl duomenų perdavimo iš EEE į Jungtines Amerikos Valstijas ir kitas valstybes.

Facebook socialinio tinklo valdytojas renka informaciją, kokio tipo turinį Jūs matote, ką veikiate Facebook socialiniame tinkle, su kokiais asmenimis bendraujate, kaip dažnai ir kiek laiko su jais bendraujate, esate aktyvūs socialiniame tinkle ir kitą informaciją, įskaitant informaciją apie Jūsų naudojamą galinį įrenginį. Norėdami sužinoti daugiau apie socialinio tinklo Facebook valdytojo privatumo politiką spauskite čia https://www.facebook.com/policy.php.

„LinkedIn Ireland Unlimited Company“ (juridinio asmens kodas – 477441, registruota buveinė – 70 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2, Ireland) valdoma informacija gali būti perduota arba persiųsta į Jungtines Amerikos Valstijas ar kitas (ne jūsų gyvenamosios vietos) valstybes, arba jose saugoma ar tvarkoma Facebook privatumo politikoje aprašytais tikslais.

Kiek mes žinome, persiųsdama duomenis LinkedIn naudojasi standartinėmis sutarčių sąlygomis, kurios yra patvirtintos Europos Komisijos sprendimais dėl duomenų perdavimo iš EEE į Jungtines Amerikos Valstijas ir kitas valstybes.

LinkedIn socialinio tinklo valdytojas renka informaciją, kokio tipo turinį Jūs matote, ką veikiate LinkedIn socialiniame tinkle, informaciją apie Jūsų išsilavinimą, su kuo bendraujate, ir kitą informaciją. Norėdami sužinoti daugiau apie socialinio tinklo Linkedin valdytojo privatumo politiką spauskite čia https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

Rekomenduojame perskaityti trečiųjų šalių privatumo pranešimus ir tiesiogiai susisiekti su paslaugų teikėjais, jei Jums kyla bet kokių klausimų dėl to, kaip jie naudoja Jūsų asmens duomenis.

Teisės, kurias Jums suteikia duomenų apsaugos teisės aktai

Asmens duomenų apsaugos teisės aktai suteikia Jums daug teisių, kuriomis Jūs galite laisvai naudotis, o mes turime užtikrinti Jums tokią galimybę. Informaciją apie konkrečias Jūsų teises ir jų įgyvendinimo būdus mes pateikiame šiame Privatumo politikos skyriuje, todėl prašome atidžiai jį perskaityti.

Teisė susipažinti su mūsų tvarkomais Jūsų asmens duomenimis

Jūs turite teisę gauti mūsų patvirtinimą, ar mes tvarkome Jūsų asmens duomenis, o taip pat teisę susipažinti su mūsų tvarkomais Jūsų asmens duomenimis ir informacija apie duomenų tvarkymo tikslus, tvarkomų duomenų kategorijas, duomenų gavėjų kategorijas, duomenų tvarkymo laikotarpį.
Didžiąją dalį šios informacijos mes pateikiame Jums šioje Privatumo politikoje ir tikime, kad ji yra Jums naudinga.

Teisė ištaisyti asmens duomenis

Jeigu pasikeitė Jūsų mums pateikti duomenys arba Jūs manote, kad mūsų tvarkoma informacija apie Jus yra netiksli ar neteisinga, Jūs turite teisę reikalauti šią informaciją pakeisti, patikslinti ar ištaisyti.

Teisė atšaukti sutikimą

Tais atvejais, kai Jūsų duomenis mes tvarkome Jūsų sutikimo pagrindu, Jūs turite teisę bet kada atšaukti savo sutikimą ir Jūsų sutikimu grindžiamas duomenų tvarkymas bus nutrauktas.

Teisė nesutikti su duomenų tvarkymu, kai tvarkymas pagrįstas teisėtais interesais

Jūs turite teisę nesutikti su asmens duomenų tvarkymu, kai asmens duomenys yra tvarkomi remiantis mūsų teisėtais interesais.

Teisė pateikti skundą

Jeigu Jūs manote, kad Jūsų duomenis mes tvarkome pažeisdami duomenų apsaugos teisės aktų reikalavimus, mes visuomet pirmiausia prašome kreiptis tiesiogiai į mus. Mes tikime, kad geranoriškomis pastangomis mums pavyks išsklaidyti visas Jūsų abejones, patenkinti prašymus ir ištaisyti mūsų padarytas klaidas, jeigu tokių bus.
Jeigu Jūsų netenkins mūsų siūlomas problemos išsprendimo būdas arba, Jūsų nuomone, mes nesiimsime pagal Jūsų prašymą būtinų veiksmų, Jūs turėsite teisę pateikti skundą priežiūros institucijai, kuria Lietuvos Respublikoje yra Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija (daugiau informacijos: www.ada.lt).

Teisė ištrinti duomenis (teisė būti pamirštam)

Esant tam tikroms duomenų tvarkymo teisės aktuose įvardintoms aplinkybėms (kai asmens duomenys tvarkomi neteisėtai, išnyko duomenų tvarkymo pagrindas ir kt.), Jūs turite teisę prašyti, kad mes ištrintume Jūsų asmens duomenis. Norėdami pasinaudoti šia teise, pateikite raštišką prašymą.

Teisė apriboti duomenų tvarkymą

Esant tam tikroms duomenų tvarkymo teisės aktuose įvardintoms aplinkybėms (kai asmens duomenys tvarkomi neteisėtai, Jūs užginčijate duomenų tikslumą, Jūs pateikėte prieštaravimą dėl duomenų tvarkymo mūsų teisėto intereso pagrindu ir kt.), Jūs taip pat turite teisę apriboti Jūsų duomenų tvarkymą.

Teisė į duomenų perkeliamumą

Duomenis, kuriuos mes tvarkome pagal Jūsų sutikimą ar su Jumis sudarytą sutartį ir kurių tvarkymas atliekamas taikant automatizuotas priemones, Jūs turite teisę perkelti kitam duomenų valdytojui. Jūsų pageidaujamus perkelti duomenis mes Jums pateiksime įprastai mūsų sistemose naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu, o Jums pageidaujant ir esant techninėms galimybėms, persiųsime duomenis tiesiogiai Jūsų nurodytam kitam duomenų valdytojui.

Norėdami pasinaudoti šiame Privatumo politikos skyriuje nurodytomis teisėmis pateikite raštišką prašymą.

Prašymų nagrinėjimo tvarka

Siekdami apsaugoti Jūsų ir kitų asmenų duomenis nuo neteisėto atskleidimo, mes, gavę Jūsų prašymą pateikti duomenis ar įgyvendinti kitas Jūsų teises, privalėsime patikrinti Jūsų tapatybę. Šiuo tikslu mes galime prašyti Jus nurodyti Jūsų vardą, pavardę, el. pašto adresą, tel. numerį ar kitus duomenis ir lyginti, ar Jūsų nurodyti duomenys sutampa su atitinkamais duomenimis. Jeigu patikrinimo procedūra bus nesėkminga (pvz.: Jūsų nurodytieji duomenys nesutaps su mūsų turimais duomenimis), mes būsime priversti konstatuoti, kad Jūs nesate tinkamas Duomenų subjektas ir privalėsime atmesti Jūsų pateiktą prašymą. Tokiu atveju galite atvykti į Klaipėdos LEZ buveinę ir pateikę asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, pateikti savo prašymą raštu.

Gavę Jūsų prašymą dėl bet kurios Jūsų teisės įgyvendinimo ir sėkmingai atlikę aukščiau nurodytą patikrinimo procedūrą, mes įsipareigojame nepagrįstai nedelsdami, tačiau bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo Jūsų prašymo gavimo ir patikrinimo procedūros užbaigimo, pateikti Jums informaciją apie veiksmus, kurių ėmėmės pagal Jūsų pateiktą prašymą. Atsižvelgdami į prašymų sudėtingumą ir skaičių, mes turime teisę vieno mėnesio laikotarpį pratęsti dar dviem mėnesiams, apie tai Jus informuodami iki pirmojo mėnesio pabaigos ir nurodydami tokio pratęsimo priežastis.

Jeigu Jūsų prašymas pateikiamas elektroninėmis priemonėmis, atsakymą mes Jums taip pat pateiksime elektroninėmis priemonėmis, išskyrus atvejus, kai tai bus neįmanoma (pvz.: dėl itin didelės informacijos apimties) arba tuomet, jei Jūs prašysite Jums atsakyti kitu būdu.

Mes atsisakysime tenkinti Jūsų prašymą motyvuotu atsakymu, kai bus nustatytos teisės aktuose nurodytos aplinkybės, apie tai raštu Jus informuodami.

Kitos nuostatos

Ši Privatumo politika gali būti bet kada atnaujinama. Paskutinių pakeitimų data – 2021 m. birželio 28 d.

Informacinis pranešimas dėl tvarkomų jūsų asmens duomenų (klientams)

Siekdami užtikrinti jūsų tvarkomų asmens duomenų apsaugą pagal EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTO (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) 13 straipsnį informuojame, kad:

1. Jūsų asmens duomenis tvarkome žemiau nurodytomis sąlygomis:

Tikslas Pagrindas Asmens duomenų kategorijos Saugojimo laikotarpis Būtinumas pateikti duomenis
Paslaugų teikimas / administravimas – Teisėtas Bendrovės interesas užtikrinti paslaugų teikimą, sutarties vykdymą, pasiūlyti panašias paslaugas;
– Sutartis
Kontaktiniai ir identifikaciniai duomenys, pareigos 3 metus po sutarties pabaigos Nebūtina
Neformalaus bendravimo palaikymas Sutikimas Kontaktiniai ir identifikaciniai duomenys, pareigos, gimimo data Sutikimo galiojimo metu Nebūtina
Bendrovės veiklos viešinimas / marketingas Sutikimas Kontaktiniai ir identifikaciniai duomenys, atvaizdas Sutikimo galiojimo metu Nebūtina
Buhalterinės apskaitos vedimas, auditavimas; Būtinųjų dokumentų saugojimas – Teisės aktai;
– Teisėtas Bendrovės interesas apskaityti operacijas
Dokumentuose esantys duomenys 10 metų po ūkinės operacijos arba Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011-03-09 įsakymu Nr. V-100 patvirtintoje Bendrųjų dokumentų saugojimo rodyklėje nustatytais terminais Tvarkoje jau turimus jūsų duomenis
Teisėtų Bendrovės interesų gynimas Teisėtas Bendrovės interesas  (reikšti ar gintis nuo pareikštų reikalavimų) Kontaktiniai ir identifikaciniai duomenys, duomenys, susiję su ginču 10 metų Tvarkome jau turimus jūsų duomenis

2. Jeigu jūs nepateiksite savo asmens duomenų, mes negalėsime su jumis sudaryti / vykdyti sutarties.
3. Jūsų asmens duomenys gali būti perduodami šiems duomenų gavėjams: bankams, Valstybinei mokesčių inspekcijai, ginčus nagrinėjančioms institucijoms, antstolių kontoroms, auditoriams, advokatams, mokesčius administruojančioms įstaigoms, ekspertams, informacinių sistemų savininkams/administratoriams, apskaitos paslaugų teikėjams, teisinių paslaugų teikėjams, kurjerio/pašto paslaugų teikėjams, archyvams, turto valdymo paslaugų teikėjams, informacinių sistemų savininkams / administratoriams.
4. Tvarkydami jūsų asmens duomenis, mes netaikome automatizuoto sprendimų priėmimo.
5. Jūsų Asmens duomenų mes nesiruošiame perduoti į trečiąją valstybę ar tarptautinę organizaciją.

Jūsų asmens duomenų valdytojas yra uždaroji akcinė bendrovė Klaipėdos laisvosios ekonominės zonos valdymo bendrovė, įmonės kodas 110707092, buveinės adresas Pramonės g. 8, Klaipėda, telefono Nr. (8 46) 31 21 63, elektroninio pašto adresas [email protected], [email protected].

JŪSŲ TEISĖS:

Jūs turite teisę pateikti mums pagrįstą prašymą dėl:

 • informavimo ir susipažinimo su tvarkomais jūsų asmens duomenimis;
 • jūsų asmens duomenų ištaisymo;
 • jūsų asmens duomenų ištrynimo;
 • jūsų asmens duomenų tvarkymo apribojimo;
 • jūsų asmens duomenų pateikimo susistemintu, kompiuterio skaitomu formatu;
 • jūsų nesutikimo, kad jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi (jei duomenų tvarkymo pagrindas – teisėtas interesas).

Jei jūsų asmens duomenų tvarkymo pagrindas yra jūsų sutikimas, jūs turite teisę bet kuriuo metu atšaukti sutikimą ir mūsų teisę tvarkyti jūsų asmens duomenis sutikime nurodytu tikslu, apie tai informuojant elektroniniu paštu: [email protected], [email protected].
Jūsų teikiamuose prašymuose turi būti nurodoma: informacija, kuri leistų mums nustatyti jus kaip duomenų subjektą; prašomi atlikti veiksmai; asmens duomenys, kurių atžvilgiu prašoma atlikti šiuos veiksmus. Mes išnagrinėsime prašymą per 30 (trisdešimt) dienų nuo jo gavimo ir informuosime jus apie veiksmus, kurių buvo imtasi vykdant gautą prašymą. Bus tenkinami tik pagrįsti jūsų prašymai. Jūs būsite informuotas(-a) tokia forma, kokia buvo pateiktas prašymas.

Jei manote, kad jūsų teisės, susijusios su mūsų atliekamu jūsų asmens duomenų tvarkymu, buvo pažeistos, turite teisę kreiptis į priežiūros instituciją: Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją; įmonės kodas 188607912; A. Juozapavičiaus g. 6, 09310 Vilnius; tel. (8 5) 271 2804, 279 1445; faks. (8 5) 261 9494; el. paštas [email protected]

Informacinis pranešimas dėl tvarkomų jūsų asmens duomenų (tiekėjams)

Siekdami užtikrinti jūsų tvarkomų asmens duomenų apsaugą pagal EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTO (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) 13 straipsnį informuojame, kad:

1. Jūsų asmens duomenis tvarkome žemiau nurodytomis sąlygomis:

Tikslas Pagrindas Asmens duomenų kategorijos Saugojimo laikotarpis Būtinumas pateikti duomenis
Prekių / paslaugų įsigijimas / administravimas – Teisėtas Bendrovės interesas administruoti prekių/paslaugų įsigijimus;
– Sutartis
Kontaktiniai ir identifikaciniai duomenys, pareigos 3 metus po sutarties pabaigos Nebūtina
Buhalterinės apskaitos vedimas, auditavimas; Būtinųjų dokumentų saugojimas – Teisės aktai;
– Teisėtas Bendrovės interesas apskaityti operacijas
Dokumentuose esantys duomenys 10 metų po ūkinės operacijos arba Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011-03-09 įsakymu Nr. V-100 patvirtintoje Bendrųjų dokumentų saugojimo rodyklėje nustatytais terminais Tvarkoje jau turimus jūsų duomenis
Teisėtų Bendrovės interesų gynimas Teisėtas Bendrovės interesas  (reikšti ar gintis nuo pareikštų reikalavimų) Kontaktiniai ir identifikaciniai duomenys, duomenys, susiję su ginču 10 metų Tvarkome jau turimus jūsų duomenis

2. Jeigu jūs nepateiksite savo asmens duomenų, mes negalėsime su jumis sudaryti / vykdyti sutarties.
3. Jūsų asmens duomenys gali būti perduodami šiems duomenų gavėjams: bankams, Valstybinei mokesčių inspekcijai, ginčus nagrinėjančioms institucijoms, antstolių kontoroms, auditoriams, advokatams, mokesčius administruojančioms įstaigoms, ekspertams, informacinių sistemų savininkams/administratoriams, apskaitos paslaugų teikėjams, teisinių paslaugų teikėjams, kurjerio/pašto paslaugų teikėjams, archyvams, turto valdymo paslaugų teikėjams, informacinių sistemų savininkams / administratoriams.
4. Tvarkydami jūsų asmens duomenis, mes netaikome automatizuoto sprendimų priėmimo.
5. Jūsų Asmens duomenų mes nesiruošiame perduoti į trečiąją valstybę ar tarptautinę organizaciją.

Jūsų asmens duomenų valdytojas yra uždaroji akcinė bendrovė Klaipėdos laisvosios ekonominės zonos valdymo bendrovė, įmonės kodas 110707092, buveinės adresas Pramonės g. 8, Klaipėda, telefono Nr. (8 46) 31 21 63, elektroninio pašto adresas [email protected], [email protected].

JŪSŲ TEISĖS:

Jūs turite teisę pateikti mums pagrįstą prašymą dėl:

 • informavimo ir susipažinimo su tvarkomais jūsų asmens duomenimis;
 • jūsų asmens duomenų ištaisymo;
 • jūsų asmens duomenų ištrynimo;
 • jūsų asmens duomenų tvarkymo apribojimo;
 • jūsų asmens duomenų pateikimo susistemintu, kompiuterio skaitomu formatu;
 • jūsų nesutikimo, kad jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi (jei duomenų tvarkymo pagrindas – teisėtas interesas).

Jei jūsų asmens duomenų tvarkymo pagrindas yra jūsų sutikimas, jūs turite teisę bet kuriuo metu atšaukti sutikimą ir mūsų teisę tvarkyti jūsų asmens duomenis sutikime nurodytu tikslu, apie tai informuojant elektroniniu paštu: [email protected], [email protected].

Jūsų teikiamuose prašymuose turi būti nurodoma: informacija, kuri leistų mums nustatyti jus kaip duomenų subjektą; prašomi atlikti veiksmai; asmens duomenys, kurių atžvilgiu prašoma atlikti šiuos veiksmus. Mes išnagrinėsime prašymą per 30 (trisdešimt) dienų nuo jo gavimo ir informuosime jus apie veiksmus, kurių buvo imtasi vykdant gautą prašymą. Bus tenkinami tik pagrįsti jūsų prašymai. Jūs būsite informuotas(-a) tokia forma, kokia buvo pateiktas prašymas.

Jei manote, kad jūsų teisės, susijusios su mūsų atliekamu jūsų asmens duomenų tvarkymu, buvo pažeistos, turite teisę kreiptis į priežiūros instituciją: Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją; įmonės kodas 188607912; A. Juozapavičiaus g. 6, 09310 Vilnius; tel. (8 5) 271 2804, 279 1445; faks. (8 5) 261 9494; el. paštas [email protected]

Slapukų politika