Naujienos ir renginiai

2021-02-24

Įsteigtas Klaipėdos universiteto ateities paramos fondas

24 Vas 2021

Sukurtas ir, baigus įregistravimo procedūrą, oficialiai veiklą pradės Klaipėdos universiteto ateities paramos fondas. Fondo steigėjai užsibrėžė ambicingą tikslą – per artimiausius porą metų jį išauginti iki neliečiamo kapitalo fondo, informuoja universitetas.

Klaipėdos universiteto ateities paramos fondo steigėjais ir dalininkais tapo 9 Klaipėdos krašte veikiantys verslo subjektai – AB „Vakarų laivų gamykla“, AB “Limarko laivininkystės kompanija”, AB “Linas Agro Group”, UAB „Klaipėdos laisvosios ekonominės zonos valdymo bendrovė“, Klaipėdos LEZ veikianti elektrinių autobusų gamintoja UAB “Vėjo projektai”, UAB saugos tarnyba “Argus”, UAB „Garant”, UAB “Lighthouse Asset Management” ir UAB “Benko servisas”. Jų įnašai suformuoja ir pradinį fondo kapitalą, sieksiantį 90 tūkst. Eur.

Nuotoliniu būdu vykusioje fondo steigimo sutarties pasirašymo procedūroje trejų metų kadencijai išrinkta 5 asmenų valdyba ir revizorius. Fondo valdybos pirmininku išrinktas verslininkas, AB „Limarko laivininkystės kompanija“ generalinis direktorius Vytautas Lygnugaris. Paskirtas ir fondo direktorius. Juo, dalininkams pritarus, tapo patyręs bankininkas Vytautas Adomaitis, neseniai palikęs AB „Swedbank“.

Idėja – sukurti uostamiestyje civilizuotą ir pasaulinėje praktikoje patvirtintą verslo paramos aukštajam mokslui finansuoti bei remti instrumentą akademinėje ir verslo bendruomenėje svarstyta ne vienerius metus. Susibūręs fondo branduolys startui ruošėsi dar rudenį, tačiau pandemijos antroji banga koregavo šiuos planus. „Džiaugiamės, kad pagaliau žengėme didelį žingsnį į priekį sukurdami aiškų ir skaidrų mechanizmą, kaip verslui prisidėti prie aukštojo mokslo plėtros regione. Tai – dar viena galimybė verslui ir mokslui konsoliduoti jėgas, finansinius ir intelektinius išteklius aktualioms krašto problemoms spręsti“,- steigiamajame susirinkime sakė KU rektorius prof. dr. Artūras Razbadauskas.

Fondo veiklos tiksluose yra siekiai stiprinti verslo ir mokslo bendradarbiavimą, naujų idėjų ir paslaugų įgyvendinimą bei žinių perdavimą; remti aktualių mokslo inovacijų ir technologijų kūrimą, telkti kompetencijas ir stiprinti infrastruktūrą, reikalingą plečiant inovatyvias technologijas ir paslaugas jūrinės energetikos, uostų veiklos ir laivybos, biotechnologijų ir kituose mėlynosios ekonomikos sektoriuose; kurti ir remti naujas bei verslui ir bendruomenei aktualias studijų programas bei mokymus, remti universiteto akademijas, STEAM centrą, universitetines klases ir kitas mokymo formas; remti mokslo, kultūros, švietimo, meno, aplinkos apsaugos, istorijos, gamtos, architektūros, kultūros vertybių apsaugos, įamžinimo ir restauravimo bei kitus visuomenei naudingus projektus ir programas, taip pat kitą socialiai naudingą veiklą; steigti metines premijas studentams, dėstytojams, mokslininkams ir kitiems asmenims už geriausius įgyvendintus viešus ir privačius projektus, atitinkančius Fondo tikslus; steigti stipendijas studentams ir kt.

KU Ateities paramos fondo vadovas Vytautas Adomaitis sako, jog numatomi fondo pajamų šaltiniai – įvairūs. Tai ir privačių asmenų, ir verslo subjektų parama, 2 proc. nuo fizinių asmenų mokesčių pervedimas, kiti lėšų rinkimo mechanizmai.

Follow us on Linked In