Naujienos ir renginiai

2019-10-29

NEO Group: per 5 metus – 30 aplinkosaugos projektų

29 Spa 2019

Lietuvos pramonė į aplinkosaugą investuoja milžiniškas lėšas. Įmonių savininkai ir vadovai gerai supranta pramonės daromą poveikį aplinkai ir be valdžios raginimų deda dideles pastangas išmetamai taršai, šiltnamio dujoms, triukšmui ir skleidžiamiems kvapams mažinti, rašo Alfa.lt.

2004 m. įsteigta kaip PET granulių, skirtų maisto produktų ir gėrimų pakuotėms, gamintoja, NEO GROUP šiuo metu aptarnauja beveik 300 klientų iš daugiau nei 30 šalių. NEO GROUP išplėtė savo veiklą 2011 m. įtraukdama cheminį gamybinių PET atliekų perdirbimą iki aromatinio poliesterpoliolio NEOPOLYOL, kuris yra plačiai naudojamas statybos pramonėje.

2003–2006 m. įgyvendintas PET granulių gamyklos projektas Klaipėdos rajone – iki šiol didžiausia plyno lauko privati investicija Lietuvoje. Planuojant gamybos procesą buvo pasirinkti tuo metu moderniausi technologiniai sprendimai. Šiandien NEO GROUP gamybinis procesas – vienas efektyviausių rinkoje, didžioji dalis procesų – automatizuoti ir juos valdo nedidelis patyrusių inžinierių skaičius.

„Turint omenyje, kad pagrindinės produkto eksporto kryptys yra ES šalys, efektyvumas ir veiklos tvarumas yra neatsiejama verslo dalis. Nuolat tobuliname savo technologijas ir į jas investuojame“, – sakė NEO GROUP personalo ir komunikacijos direktorė Rūta Žilienė.

Per pastaruosius penkerius metus NEO GROUP investicijos į energijos išteklių taupymo projektus, iškastinio kuro naudojimo mažinimą, saugios darbo aplinkos kūrimą sudarė daugiau kaip 12 mln. eurų.

„Ne visi projektai gali būti vadinami investicijomis, nes dalis priemonių įgyvendinta nė neskaičiuojant jų atsipirkimo – tai mūsų įmonės kultūra: nuolatinis veiklos gerinimas, poveikio aplinkai mažinimas, procesų tobulinimas. Vertiname tai kaip savo politiką, savo įsipareigojimus darbuotojams, gyventojams ir aplinkai“, – sakė R. Žilienė.

Per pastaruosius penkerius metus bendrovė įgyvendino daugiau kaip 30 aplinkosauginių ir darbuotojų saugai skirtų projektų.

2015 m. įgyvendintas biokuro katilinės projektas gerokai sumažino anglies dvideginio emisijas gamybos procese gamtines dujas pakeičiant biokuru. Dėl to gamtinių dujų suvartojimas sumažėjo 80 proc.

2011 m. NEO GROUP optimizavo gamybos procesą pradėjusi naudoti šalutinius produktus. Dabar įmonė perdirba PET gamybos liekanas į aromatinius poliesterpoliolius (APP), kurie naudojami statybinių medžiagų gamyboje. 2016 m. pradėjo veikti antroji APP gamybinė linija.

Keli svarbūs projektai įgyvendinti 2017 m. Gamykloje pradėtas lakių organinių junginių iš technologinių nuotekų srauto atskyrimas ir sudeginimas. Taip buvo sumažintas lakių organinių junginių, išmetamų į orą, kiekis. Įmonėje sumontuotas dujų plautuvas (skruberis), leidžiantis sumažinti lakių organinių junginių emisijas į aplinkos orą.

„Įgyvendindami savo įsipareigojimus aplinkos apsaugai, 2018 m. investavome į įrangos atnaujinimo projektą, kuris leido sumažinti ozono sluoksnį ardančių medžiagų kiekį: įrengta aktyvi ventiliacija transformatorinėje, taip atsisakant 8 stacionarių oro kondicionierių, naudojančių freoną. 2019 m. toliau aktyviai vykdoma veikla, susijusi su atsinaujinančių šaltinių panaudojimu: pradedami saulės jėgainės projektavimo darbai. Planuojama, kad projektas bus įgyvendintas iki 2020 m. antrojo ketvirčio“, – sakė R. Žilienė.

Jos nuomone, geriausias pavyzdys, kaip investicijos padėjo sumažinti išmetimus, yra investicija į lakių organinių junginių iš technologinių nuotekų srauto atskyrimą ir sudeginimą. 2018 m. pradėjus produkto gamybą trečiąja linija pajėgumai išaugo 50 proc., o gamyklos emisijos į aplinkos orą padidėjo tik 4,7 proc.

NEO GROUP kasmet vykdo emisijų į aplinką ir nuotekų iš stacionarių taršos šaltinių, aplinkos oro, šiltnamio dujų, požeminio vandens monitoringą, atlieka triukšmo matavimus, ekogeologinius ir atliekų ekotoksiškumo tyrimus. Monitoringo ir tyrimų rezultatai teikiami kontroliuojančioms institucijoms. Pasak R. Žilienės, vien monitoringo tyrimams kasmet išleidžiama apie 20 tūkst. eurų.

Ar investicijos į aplinkosaugą apsimoka ir atsiperka? „Aplinkos apsaugai skiriame ypatingą dėmesį ir darome viską, ką galime, siekdami sumažinti poveikį aplinkai. Investicijos į energetinių išteklių taupymą yra ekonomiškai naudingos, tačiau dalis išlaidų neatsipirks niekada, bent jau tiesiogiai. Pavyzdžiui, per pastaruosius metus įmonė pokyčiams darbų saugos ir sveikatos srityje skyrė 65 tūkst. eurų. Didžiąja dalimi tai – patogios ir saugios darbo vietos sukūrimas mūsų darbuotojams. Dalis projektų įgyvendinta tam, kad emisijos į aplinką būtų maksimaliai sumažintos. Ir tai nėra investicijos, iš kurių laukiame grąžos. Tai – mūsų kasdienis darbas, toks mūsų požiūris ir atsakomybė“, – sakė R. Žilienė.

(Šaltinis: Alfa.lt

Follow us on Linked In