Naujienos ir renginiai

2021-03-02

Tyrimas: 80% klaipėdiečių teigiamai vertina Klaipėdos LEZ reputaciją

02 Kov 2021

80% pajūrio regiono gyventojų labai gerai arba gerai vertina Klaipėdos laisvosios ekonominės zonos (LEZ) reputaciją, parodė konsultacijų bendrovės „CIVITTA“ atliktas 500 asmenų tyrimas. Klaipėdiečiai taip pat itin teigiamai įvertino Klaipėdos LEZ verslo bendruomenę, nurodė pasitikintys teritorijoje dirbančiomis įmonėmis bei tvirtino, kad savo sėkminga veikla LEZ įneša ženklią dalį į uostamiesčio regiono ir šalies biudžetą.

Būdama didžiausia regiono darbdave, stambiausiu Vakarų Lietuvos verslo centru bei artima klaipėdiečių kaimyne, Klaipėdos LEZ gruodžio mėnesį nutarė atlikti pirmą profesionalią gyventojų apklausą. Jos metu buvo siekiama susipažinti su Klaipėdos regiono gyventojų nuomone apie LEZ ir čia veikiančias įmones, nustatyti dažniausiai kylančias asociacijas, palankiai ir nepalankiai vertinamus faktorius.

Tyrimo duomenimis, 93% Klaipėdos regiono gyventojų žino Klaipėdos LEZ, o daugiau kaip pusė respondentų buvo susipažinę su teritorijos verslo bendruomenės veikla. Daugiausia klaipėdiečiams LEZ asocijuojasi su gamyba, logistika, pramone ir plastiku bei jo perdirbimu, o kaip žinomiausias LEZ įmones respondentai nurodė „NEO GROUP“, „Yazaki“, „Orion Global PET, „Fortum“ ir „Espersen“.

Gyventojų taip pat buvo klausiama apie Klaipėdos LEZ reputaciją ir patikimumą. 80% nuomonę turėjusių respondentų visiškai arba labiau sutiko su teiginiu, kad Klaipėdos LEZ turi gerą reputaciją. Taip pat, 78% apklaustųjų nurodė teigiamai vertinantys Klaipėdos LEZ verslo bendruomenę, o 70% nurodė ja pasitikintys.

Su LEZ veikla susipažinusių gyventojų geriausiai buvo įvertinti tokie faktoriai kaip  LEZ reikšmingas indėlis į šalies ir regiono ekonomiką (52%), perspektyvi ir auganti verslo bendruomenė (51%), LEZ vykdomos inovacijos ir pažangūs sprendimai (47%), gerai organizuotas ir puikiai valdomas verslas (47%) bei eksportas (42%). Respondentai taip pat minėjo Klaipėdos LEZ ekosistemą vertinantys kaip patrauklų darbdavį skirtingų sričių specialistams, skaidrią, sąžiningą ir atsakingą, o tarp palinkėjimų dominavo plėtra, naujų investicijų ir darbo vietų kūrimas, tvarumas ir aplinkosauga.

Klaipėdos LEZ vadovo Eimanto Kiudulo vertinimu, ši apklausa patvirtino glaudų miestiečių ir LEZ ryšį. „Džiugu matyti ne vien gerus atsiliepimus, bet ir klaipėdiečių suvokimą apie LEZ indėlį į viso regiono ekonominę plėtrą bei sėkmę. Mūsų bendruomenės pasiekimai yra kiekvieno čia dirbančio žmogaus – darbininko, specialisto ar tyrėjo bei kiekvieno jų šeimos narių – nuopelnas, todėl ši apklausa bus įkvepia toliau gilinti ryšį su gyventojais ir juos įtraukti į įvairias mūsų įmonių veiklas“, – sako E. Kiudulas.

Jis taip pat pabrėžia, kad Klaipėdos LEZ sieks ir toliau plėsti dialogą su miestiečiais, kurio dėka pavyksta įgyvendinti vertę kuriančius projektus, tokius kaip šiemet paleista oro srautų stebėsenos sistema.

„Apklausa parodė, kad klaipėdiečiai net tik žino ir pasitiki Klaipėdos LEZ verslo bendruomene, bet ir mato ją kaip savo regiono ekonomikos ir inovacijų variklį bei patrauklų darbdavį įvairių sričių specialistams. Toks aukštas įvertinimas nėra dažnas reiškinys reputacijos tyrimuose! Jis parodo gyventojų atvirumą dialogui ir bendradarbiavimui. Tai yra svarbus plėtros potencialo požymis“ – sako tyrimą atlikusi Rūta Gaudiešienė, „CIVITTA“ partnerė

Internetu atliktoje apklausoje dalyvavo 500 18-74 m. amžiaus Klaipėdos apskrities gyventojų. Klaipėdos LEZ tokias apklausas planuoja atlikti ir ateityje.

Šiuo metu Klaipėdos LEZ teritorijoje yra įsikūrę 45 klientai, bendra pritrauktų ir planuojamų įgyvendinti investicijų suma siekia 726 mln. EUR. 2019 m. LEZ įmonės sugeneravo bendrą 1,16 mlrd. EUR apyvartą ir 542 mln. EUR eksporto – šie rodikliai artimi 3% visos Lietuvos BVP ir eksporto. Iš viso LEZ teritorijoje dirba daugiau kaip 100 įmonių bei beveik 6000 darbuotojų.

Follow us on Linked In