Naujienos ir renginiai

2021-11-22

Klaipėdos LEZ infrastruktūros pagerinimas užsienio MTEP įmonių pritraukimui

22 Lap 2021

UAB “Klaipėdos laisvosios ekonominės zonos valdymo bendrovė” kartu su partnere Klaipėdos miesto savivaldybė administracija 2021 spalio 15 d. oficialiai baigė 2017 gruodžio 22 d. pradėto projekto „Klaipėdos LEZ infrastruktūros pagerinimas užsienio MTEP įmonių pritraukimui“ (Nr. 01.2.1-LVPA-V-830-02-0002) veiklas.

Projektas įgyvendintas siekiant pagrindinio tikslo – pritraukti užsienio kapitalo MTEPI įmones į Klaipėdos LEZ teritoriją sukuriant infrastruktūrą tokių įmonių pritraukimui, parengiant ir įgyvendinant rinkodaros koncepciją.

Projekto metu buvo atlikti šie statybos darbai:

  • Pėsčiųjų-dviračių takų ir atvirų automobilių saugyklų-aikštelių Pramonės ir Verslo g. statyba. Statybos darbų vertė – 1134709,25 Eur, rangovas – UAB „VVAFF“;
  • Esamo griovio S-2-4 (Žydrės upelio vagos) ir vandentiekio tinkle Kretainio g. rekonstrukcija. Statybos darbų vertė – 57729,23 Eur, rangovas – UAB „Terebro“.
  • Verslo ir Metalo g. su inžineriniais tinklais II etapas. Statybos darbų vertė – 2038395,62 Eur, rangovas – UAB „Kavesta“.
  • SMART infrastruktūros įdiegimo ir gatvių apšvietimo tinklų, esančių Klaipėdos LEZ teritorijoje, rekonstrukcija. Darbų vertė – 494886,00 Eur, rangovas – UAB „Telekonta“

Projekto įgyvendinimo laikotarpiu jau buvo pasiekti šie produkto stebėsenos rodikliai:

  • Privačios investicijos, atitinkančios viešąją paramą inovacijoms arba MTEP projektams – 179136,35 Eur;
  • Investicijas gavusių viešųjų teritorijų plotas – 31,01 ha;
  • Pramonės parkai ir (ar) LEZ, į kurių infrastruktūra investuota – 1;
  • Įgyvendintos pramonės parkų ir (ar) LEZ rinkodaros priemonės, kurios skirtos investuotojams, vykdantiems MTEP veiklas, pritraukti – 2.

Per penkerius metus po projekto įgyvendinimo turės būti pritrauktos tris užsienio įmones į MTEPI sritį pagal sumanios specializacijos kryptis.

Projektas buvo finansuojamas pagal 2014 – 2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto “Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas” įgyvendinimo priemonę Nr. 01.2.1-LVPA-V-830 “Smartparkas LT”. Bendros tinkamos finansuoti projekto projekto išlaidos sudarė 4470351,61 Eur, iš kurių 4450071,51 Eur yra skirta iš Europos Sąjungos Struktūrinių fondų lėšų, o projekto vykdytojo lėšos siekė 20280,10 Eur.

 

                   

Follow us on Linked In