Naujienos ir renginiai

2023-12-04

Naujos saulės elektrinės įrengimas UAB “Orion Global Pet” gamybinėje įmonėje

04 Gru 2023

UAB „Orion Global Pet” įgyvendina projektą „Naujos saulės elektrinės įrengimas UAB “Orion Global Pet” gamybinėje įmonėje“.

Įmonė gaminamoms PET granulėms pagaminti per metus sunaudoja didelį kiekį elektros energijos, kas finansine išraiška sudaro ženklią dalį gamybos sąnaudų.

Bendrovė jau yra investavusi savo ir ES lėšas į elektros energijos gamybą iš atsinaujinančių energetinių šaltinių – pastačiusi 300 kW saulės elektrinę. Taip pat, iš atsinaujinančių energijos šaltinių – biokuro gaminama ir didžioji dalis reikalingos gamybos procesuose šilumos energijos.

Bendrovė įgyvendindama projektą įrengs dar vieną – 980,9 kW saulės elektrinę įmonės teritorijoje ant įvairių paviršių (stogų, tvorų, teritorijos dangų). Įgyvendinus projektą dar labiau sumažės priklausomybė nuo tradicinių elektros energijos gamybos šaltinių. UAB „Orion Global Pet“ siekis – būti švaria, saugia ir aplinkos atžvilgiu draugiška įmone.

Projekto pavadinimas: „Naujos saulės elektrinės įrengimas UAB “Orion Global Pet” gamybinėje įmonėje“.
Projekto vykdytojas UAB „Orion Global Pet”

Bendra projekto vertė: 938870,77 EUR.
Iš Europos regioninės plėtros fondo projekto įgyvendinimui skiriama: 375548,31 EUR.

Projekto vykdymo pradžia: 2020-09-22
Projekto vykdymo pabaiga: 2023-10-31

Follow us on Linked In