Tvarumas

Klaipėdos laisvoji ekonominė zona bei joje veikiančios įmonės vadovaujasi šiuolaikinėmis tvarumo, aplinkos apsaugos ir darnios kaimynystės praktikomis.

2020 m. Klaipėdos LEZ ir čia veikiančių įmonių iniciatyvos buvo įvertintos specialiu “Financial Times” grupės leidinio “fDi Intelligence” specialiu Tvarumo apdovanojimu, o 2019 m. tapome pirmąja laisvąja zona Lietuvoje, sertifikuota pagal pasaulio laisvųjų zonų organizacijos (World FZO) “Safe zone” standartą. Šis modelis apibrėžia ir įvertina tarptautinių standartų laikymąsi skaidrumo, finansinės apskaitos, vientisumo ir tvarumo klausimais. 2021 m. tradiciniuose, dienraščio “Vakarų Ekspresas” jau 27 metus organizuojamuose “Metų Klaipėdiečio” apdovanojimuose pelnė “Socialiai atsakingo verslo” titulą stambaus verslo kategorijoje už moderniuosius, žaliuosius, bendruomenes ir kitus partnerius įtraukiančius sprendimus.

Kviečiame susipažinti su esamais ir planuojamais Klaipėdos LEZ valdymo bendrovės bei teritorijoje veikiančių įmonių įgyvendintais tvarumo sprendimais, planais ir politikomis.

KLAIPĖDOS LEZ VALDYMO BENDROVĖ

Klaipėdos LEZ valdymo bendrovės tvarumo principai:

 • Klaipėdos LEZ teikia prioritetą tvarioms, žiedinę ekonomiką vystančioms ir/ar maksimaliai veiklą efektyvinančioms bei pėdsaką aplinkai mažinančioms įmonėms (investicijoms). Jau per pastarąjį dešimtmetį Klaipėdos LEZ iš tradicinės gamybos zonos vis daugiau virsta mokslinių tyrimų, dizaino bei aukštos pridėtinės vertės verslo vieta, o tolesnė orientacija į šias kryptys yra vienas iš pagrindinių Klaipėdos LEZ prioritetų.
 • Klaipėdos LEZ nuolat edukuoja savo investuotojus bei partnerius tvarumo, aplinkosaugos ir darnaus vystymosi klausimais. Tam rengiami vidiniai seminarai ir mokymai, aplinkos tvarkymo, atliekų rūšiavimo/perdirbimo ir kitos iniciatyvos.
 • Klaipėdos LEZ visiems savo klientams (investuotojams) rekomenduoja geriausias ir naujausias pastatų energinio efektyvumo, vandens ir šiukšlių valdymo bei kitas praktikas, taip pat visada pasiūlomos atsinaujinančios energijos pirkimo galimybės.
 • Klaipėdos LEZ yra įsipareigojusi atvirumui, diskusijoms ir bendriems sprendimams su Klaipėdos gyventojų bendruomenėmis, miesto mokslo ir tyrimų organizacijomis bei viešojo sektoriaus įstaigomis. Siekiame darnios, sutarimu grįstos ir miesto idėjinį, kūrybinį bei mokslinį potencialą įtraukiančios ir išnaudojančios plėtros.

Klaipėdos LEZ valdymo bendrovės įgyvendinti projektai tvarumo srityje:

Viešojo transporto maršrutai. Klaipėdos LEZ valdymo bendrovė suderino su miesto savivaldybe dažnesnius ir įvairesnius miesto autobusų tinklo maršrutus į LEZ teritoriją, šitaip mažinant kelionių pėdsaką aplinkai. Valdymo bendrovės iniciatyva LEZ teritorijoje taip pat veikia dalijimosi automobiliais paslaugos zona.

Dviračių infrastruktūra. Per pastaruosius keletą metų Klaipėdos LEZ valdymo bendrovė pilnai išplėtojo vidinę dviračių bei pėsčiųjų infrastruktūrą, šitaip skatinant darnų judumą ir alternatyvias, tvarias susisiekimo tarp miesto ir LEZ galimybes. Šią infrastruktūrą toliau planuojama integruoti su miesto pėsčiųjų ir dviračių takais.

Oro ir kvapų stebėsenos sistema. Klaipėdos LEZ 2021 pradžioje įdiegė oro ir kvapų stebėsenos ir modeliavimo platformą bei integravo ją į Klaipėdoje jau veikiančią pilietinės informacijos sistemą “klaipedoskvapas.lt”. Šis įrankis, sukurtas bendradarbiaujant su Australijos aplinkosaugos technologijų lydere “Envirosuite” ir Klaipėdos Universiteto mokslininkais, leidžia pagal meteorologinių stotelių ir gyventojų nusiskundimų duomenis nustatyti galimus kvapų šaltinius. Platformą sudaro „Envirosuite“ oro srautų judėjimo modeliavimo programa ir meteorologinius duomenis – vėjo kryptį, greitį, oro temperatūrą, slėgį, drėgmę, saulės spinduliuotę ir kt. – fiksuojanti stotelė. Nors platforma kol kas tiesiogiai nematuoja galimų nuokrypių nuo oro kokybės normų, modeliavimo informacijos turėjimas stiprina Klaipėdos LEZ komandos galimybes ieškoti sprendimų su įmonėmis ar leidžia šia informacija dalintis su atitinkamomis institucijomis. Klaipėdos LEZ tikisi ilgainiui ne tik plėsti platformos funkcionalumą (įskaitant jutiklius ir realaus laiko perspėjimo sistemą), bet ir sieks jos geografinės plėtros visame mieste.

Atliekų rūšiavimas. Klaipėdos LEZ valdymo valdymo bendrovė pati įgyvendina sistemingo atliekų rūšiavimo projektą bei edukuoja apie tai investuotojų bendruomenę.

Informacinės sistemos. Klaipėdos LEZ valdymo bendrovė siekia vidinę bei išorinę komunikaciją vykdyti maksimaliai išnaudojant skaitmeninius kanalus. LEZ valdymo bendrovėje prioriretai skiriami skaitmeniniams dokumentams, skaitmenizuota didelė dalis standartinių ir įstatymais reikalaujamų dokumentų, skirtų investuotojų ataskaitoms.

Klaipėdos LEZ teritorijos želdinimo programa. Klaipėdos LEZ valdymo bendrovė kiekvienais metais įgyvendina LEZ teritorijos želdinimo programos priemones. Ši programa apima charakteringų vietinių rūšių medelių sodinimo darbus, vienmečių ir daugiamečių gėlynų įrengimo darbus, visžalių ir dekoratyvinių krūmų sodinimą. Želdinimo programos plėtra išlieka tarp Klaipėdos LEZ prioritetinių strateginių tikslų ir artimiausiems laikotarpiams.

Ryšiai su gyventojų bendruomenėmis. Klaipėdos LEZ palaiko aktyvų ir konstruktyvų dialogą su miesto gyventojų bendruomenėmis, įskaitant teritorijai artimiausius rajonus. Pvz, 2019 m. Klaipėdos LEZ užsakymu Nyderlandų kompanija „RDH Urban“ parengė pietinių miesto rajonų atnaujinimo viziją, dėl kurios įgyvendinimo LEZ nuolat palaiko ryšį su savivaldybe ir kitais interesantais. Pernai kartu su bendruomenėmis buvo parengtas, o šiemet įdiegtas išmanus oro srautų modeliavimo sprendimas, integruotas su piliečių informacijos platforma klaipedoskvapas.lt. 2021 m. Klaipėdos LEZ valdymo bendrovė trijų uostamiesčio gyventojų bendruomenių inicijuotiems aplinkos gerinimo ir socialiniams projektams skyrė po 5.000 EUR paramos. Pasinaudodamos parama „Berželio“, Paupių ir Žvejybos uosto bendruomenės artimiausiu metu įgyvendins žaliosios aplinkos, kraštovaizdžio, paramos globos namams, mažosios architektūros ir kitus projektus.

Klaipėdos LEZ valdymo bendrovės artimiausi planai tvarumo srityje:

Klaipėdos LEZ teritorijos gatvių apšvietimo modernizacija. Klaipėdos LEZ planuoja modernizuoti esamą gatvių apšvietimo sistemą, pakeičiant susidėvėjusias atramas naujomis, o natrio lempas – moderniais, energiją tausojančiais LED žibintais. Modernizacija padės pasiekti apie 40% energijos taupymus gatvėms ir perėjoms apšviesti.

Eismo srautų stebėsenos sistema. Klaipėdos LEZ parengė eismo ir transporto (įskaitant pėsčiuosius, dviračius ir kt.) stebėsenos sistemos projektą, leisiantį fiksuoti ir išsamiai analizuoti teritorijos lankytojų kelionių statistiką. Toks įrankis LEZ valdymo bendrovei leis argumentuotai įvertinti esamų bei būsimų sprendimų realią įtaką tvarumui, darniam judumui ir aplinkai – pvz., kiek pasiteisina nauji viešojo transporto maršrutai, dviračių infrastruktūra, tam tikri lengvojo ar sunkiojo transporto apribojimai ir kt. Šį projektą, kuriam gautas finansavimas pagal ES “Smart Parkas” priemonę, planuojama užbaigti 2021 m. pavasarį.

Narrowband-IOT projektas. Klaipėdos LEZ planuoja įgyvendinti infrastruktūros daiktų internetui visoje teritorijoje projektą, kurį sudarys tinklų ir ryšių infrastruktūra, optimizuota išmaniųjų daviklių diegimui ir taikymui. Šis projektas atvertų galimybes naujoms LEZ valdymo bendrovėms bei kiekvienos įmonės inovacijoms ir informaciniams sprendimams, įskaitant naujus pažangius sprendimus tvarumo, aplinkosaugos bei kitose srityse. Šį projektą, kuriam gautas finansavimas pagal ES “Smart Parkas” priemonę, planuojama užbaigti 2021 m. pavasarį.

Išmanieji vandens skaitikliai. Klaipėdos LEZ įgyvendina pilotinį išmaniųjų vandens skaitiklių projektą viename iš sau priklausančių objektų – FlexStart pastate. Projektu siekiama automazituoti ir suefektyvinti skaitiklių rodmenų surinkimą bei atverti naujų galimybių vandens sunaudojimo optimizavimo srityje. Projektui pasiteisinus, jis galėtų būti plečiamas į kitus Klaipėdos LEZ objektus ir įmones.

Kiti planuojami ir nagrinėjami projektai. Klaipėdos LEZ valdymo bendrovė nagrinėja ir vysto tokias galimybes kaip LEZ įmonių informacinių sistemų integravimas į uosto informacinę sistemą KIPIS (galimas efektyvesnis prekių judėjimas tarp LEZ ir uosto įmonių), pagerinta orientavimosi ir ženklinimo sistema (siekiant efektyvesnio transporto judėjimo), išmani sunkiojo transporto stovėjimo aikštelė (siekiant riboti/efektyvinti sunkiojo transporto eismą LEZ teritorijoje) ir kt.

KLAIPĖDOS LEZ VEIKIANČIŲ BENDROVIŲ TVARUMO SPRENDIMAI

Klaipėdos LEZ tvarumo ir aplinkosaugos sprendimų bei iniciatyvų visumą sudaro ne tik valdymo bendrovės, bet ir kiekvienos iš teritorijoje veikiančių kompanijų taikomos priemonės ir įgyvendinamos politikos.

Pagrindiniai Klaipėdos LEZ sprendimai tvarumo srityje yra susiję su produktų, procesų ar paslaugų kūrimu, lemiančiu mažesnę įtaką aplinkai, efektyvesnį žaliavų naudojimą, energetinį efektyvumą, produktų ar žaliavų perdirbamumą, žiedinės ekonomikos principus, darbuotojų ir visuomenės edukaciją, atsakingą žaliavų ir partnerių pasirinkimą ir kt.

Kviečiame susipažinti su kiekviena iš jų (informacija nuolat atnaujinama).

NEO GROUP

Sritis: PET, plastikų pramonė

Siekdama prisidėti prie klimato kaitos mažinimo iniciatyvos, 2015 metais NEO GROUP įgyvendino biokuro katilinės projektą. Tai leido ženkliai sumažinti anglies dvideginio emisijas gamybos procese gamtinių dujų naudojimą pakeitus biokuru. Investicijų suma: 3.168.030 EUR

Kitos programos, įtakojančios gamtinių išteklių taupymą:

 • Įdiegta ir naudojama elektroninė vidinių ir išorinių dokumentų rengimo, siuntimo ir saugojimo sistema, atsisakant popierinių dokumentų. Investicijų suma: 6.000 EUR
 • NEO GROUP teritorijoje ir gamybiniuose objektuose liuminescenciniai, natriniai šviestuvai pakeičiami naujais LED (elektros energijos taupymas). Investicijų suma: 41.000 EUR

Emisijų į aplinką mažinimo programa: APP gamybos padalinyje sumontuotas naujas efektyvesnis kondensatorius, didesnis teršalų kiekis sukondensuotas dar iki patekimo į skruberį, taip užtikrinant geresnį valymo efektyvumą. Investicijų suma: 15.000 EUR

NEO GROUP kiekvienais metais atlieka privalomąjį aplinkos monitoringą (papildomai – ir acetaldehidų aplinkos ore matavimus, kuriuos daro NEO laboratorija). Sumos sudaro 20.000-30.000 EUR per metus.

2020 m. pabaigoje bendrovė įgyvendinimo 1 MW saulės jėgainės projektą.  Investicijų suma siekė 623.000 EUR. 2022 m. bendrovė pradėjo įgyvendinti papildomos 500 kW galios jėgainės projektą.

NEO GROUP gaminamas PET plastikas gali būti ir yra pilnai perdirbamas. Bendrovė aktyviai ieško būdų kaip perdirbimą didinti: panaudojant didesnį perdirbto plastiko kiekį savo gaminiuose, taip pat kuriant gaminius, kurie būtų lengvesni ir lengviau perdirbami. Europos Komisijos Plastiko strategijoje yra pabrėžiama, kad plastikas yra svarbi ir neišvengiama medžiaga mūsų ekonomikai bei kasdieniam gyvenimui.

NEO GROUP aktyviai dalyvauja žiedinės ekonomikos vystymo veikloje, būdama Europos Komisijos remiamos programos „Horizontas 2020“ projektų dalyve: programos DEMETO tikslas – skatinti plastinių atliekų surinkimą ir perdirbimą, o programa SYMBIOPTIMA siekia optimizuoti gamtos išteklių ir proceso sąnaudas (energijos, žaliavų, vandens ir kt.). 2020 metais planuojama pradėti PET granulių gamybą, kurių sudėtyje bus iki 10 proc. mechaniškai perdirbtos žaliavos. Taip pat vykdomi tyrimai kita kryptimi: dirbdama DEMETO programoje, NEO GROUP komanda kartu su partneriais analizuoja galimybes surinktą plastiką chemiškai depolimerizuoti ir gauti žaliavą, kuri beveik identiška pirminei. Tai būtų unikali pasaulyje inovacija, nes cheminis perdirbimas yra puikus sprendimas ne tik panaudotiems PET buteliams, kurie lengvai perdirbami ir sudaro palyginti nedidelę plastiko atliekų dalį, bet ir poliesteriui, kurio yra pakuotėse ar drabužiuose. Šie neretai turi ir medvilnės, todėl jų perdirbimas itin komplikuotas. Jei DEMETO projekto partneriams pavyks išgauti kokybiškų parametrų žaliavą, „NEO GROUP“ naują technologiją iš laboratorijos perkels į realią gamybą.

2021 m. NEO GROUP pradėjo PET granulių su 25% perdirbtos žaliavos gamybą, naudodama savo išrastą cheminio perdirbimo ir žaliavos įleidimo į gamybos procesus technologija. Šis sprendimas atitinka geriausius žiedinės ekonomikos principus, nes panaudotą PET tarą leidžia paversti žaliava naujai identiškos kokybės pakuotei. 2022 m. vasario 16 d. Europos patentų organizacija šiai technologijai suteikė Europos patentą, šitaip įtvirtindama išradimo reikšmę ir unikalumą. Su šiuo sprendimu galite susipažinti NEO GROUP vaizdo medžiagoje.

Su kompanijos aplinkos apsaugos politika galite susipažinti čia.

MESTILLA

Sritis: biodegalai

Švari ir tvari aplinka yra kertinė MESTILLA verslo dalis ir tikslas. Visa MESTILLA produkcija prisideda prie strateginių Lietuvos ir ES tikslų naudoti daugiau atsinaujinančių energijos šaltinių bei mažinti transporto bei kitų sektorių taršą.

MESTILLA gamykloje sumontuoti pažangiausi aliejaus išgavimo, perdirbimo ir biodyzelino gamybos įrenginiai, užtikrinantys visiškai automatizuotą gamybos procesą, efektyvų energijos panaudojimą ir mažiausią įmanomą poveikį aplinkai.

MESTILLA gamyklos technologiniai procesai yra uždari ir nepaliekantys atliekų, kompanija taiko pažangiausias kvapų neutralizavimo technologijas, o aplinką tausoja ne tik pati MESTILLA produkcija, bet ir efektyvi gamyba, vietinės žaliavos bei kiti procesai.

MESTILLA yra sertifikuota pagal ISCC – International Sustainability & Carbon Certification – standartus, kurie patvirtina, kad įmonė atitinka tvarumo kriterijus, numatytus pagal Europos Sąjungos direktyvą 2009/28/EB.

Vadovaudamasi ISCC standartais, MESTILLA skaičiuoja ir vertina CO2 išmetimus ir sutaupymus visoje veiklos grandinėje: auginant ir transportuojant žaliavas, jas perdirbant, transportuojant produkciją ir kt. Kadangi įmonė naudoja vietines atsinaujinančias žaliavas tvaraus ir iškastinį kurą pakeičiančio ir vietinėje rinkoje naudojamo produkto gamybai, MESTILLA veikla atitinka geriausius žiedinės ekonomikos principus, o didinti veiklos efektyvumą ir toliau mažinti kiekvieno proceso poveikį aplinkai bendrovė siekia nuolat.

Su MESTILLA 2020 m. ISCC sertifikatu galite susipažinti čia, o audito išvadomis galite susipažinti čia.

MESTILLA nuolat ieško ir investuoja į pažangiausias gamybos proceso likutinių kvapų mažinimo ir neutralizavimo technologijas. Šiuo metu visą kompanijos kvapų šalinimo procesą sudaro trys sistemos:

 1. Kvapo neutralizavimas priešpriešinio srauto skruberyje, naudojant vandens ir šarmo tirpalą;
 2. Kvapo neutralizavimas į oro srautą įvedant ozoną;
 3. Kvapo neutralizavimas į oro srautą purškiant likutinį kvapą absorbuojančią “Airbone 10” medžiagą.

Dėl šių ir kitų sprendimų MESTILLA jau dabar mažiausiai 5 kartus pranoksta dar tik 2024 m. įsigaliosiančias kvapų normas. Pagal 2018 m. atliktus kvapų matavimus ir sklaidos modeliavimą, nepalankiomis meteorologinėmis sąlygomis, didžiausia kvapų koncentracija ties įmonės teritorijos riba yra 5,2 OUE/m3., o ties gyvenamaisiais namais 1 – 0,6 OUE/m3. m3. Šiuo metu galiojanti norma gyvenamojoje aplinkoje yra 8 OUE, nuo 2024 m. ji mažės iki 5 OUE.

VĖJO PROJEKTAI

Sritis: elektrinio transporto kūrimas ir gamyba

“Vėjo projektai” kuria ir gamina lietuviškus elektrinius autobusus “Dancer”. Dėl šios priežasties prie aplinkosaugos ir tvarumo puoselėjimo prisideda tiek galutiniai bendrovės produktai, tiek veikla.

Kurdama elektrobusus kompanija siekia, kad jų gamyba ir eksploatacija tvarumo bei aplinkosaugos požiūriais pirmautų pasaulyje. Šis siekis užtikrinamas:

 • Žiedinės ekonomikos principų gaminant autobusus naudojimu. Autobuso kėbulas gaminamas naudojant perdirbtų PET butelių žaliavą, jis taip pat yra parengtas antriniam perdirbimui arba naudojimui. Žiedinės ekonomikos principas taip pat bus taikomas autobusų baterijų antriniam panaudojimui pasibaigus jų naudojimo laikui. Baterijas planuojama naudoti energijos kaupiklių gamybai.
 • Nuline nuotoline emisija autobusų naudojamos elektros gamybai. Tuo tarpu, kai kitos elektrinio transporto priemonės naudoja elektrą, kurios gamybai gali būti naudojamos taršios technologijos, “Dancer” autobusai varomi išimtinai vėjo jėgainių generuota elektros energija. Tai reiškia nulinę emisiją tiek gatvėse, tiek šalia “Dancer” elektrą tiekiančių jėgainių.
 • Bendradarbiaujant su gyventojų ir mokslo bendruomenėmis plėtojant taršos mažinimo iniciatyvas, edukuojant visuomenę, dalyvaujant įvairiose šviečiamosiose, aplinkosauginėse ir socialinėse akcijose.

Artimiausiuose “Vėjo” projektų planuose – aplinkosauginio ISO standarto diegimas, unikalūs oro taršos tyrimai kartu su Klaipėdos universitetu trijuose Lietuvos miestuose, tolesnis produkto tobulinimas siekiant dar didesnio energijos efektyvumo, kompozitinių medžiagų naudojimas vietoje metalų, žiedinės ekonomikos principų taikymo paieškos kuo įvairesniuose gamybos procesuose.

ESPERSEN

Sritis: maisto pramonė, žuvies produktai

Espersen grupė investuoja į naujas technologijas ir remia pramonės iniciatyvas, skatinančias tvarią žuvininkystę ir jūros gėrybių gamybos plėtrą. Espersen grupė yra atpažįstama pagal aukštos kokybės produkto pateikimą rinkai. Kadangi visi klientai nori įsigyti tvarius ir saugius maisto produktus Espersen gaminama produkcija yra sertifikuota pagal MSC (Marine Stewardship Council) standartą. MSC ženklas užtikrina, kad galutinio produkto gamybai jūros gėrybės buvo paimtos iš tvaraus ir atsinaujinančio šaltinio.

Espersen grupė nuolatos siekia mažinti poveikį aplinkai, o Espersen grupės dėmesys tvarumui suteikia konkurencinį pranašumą. Logistikos srityje kompanija jau yra įgyvendinusi vidinę politiką, pagal kurią visas bendrovės sunkusis transportas yra ne žemesnio kaip EURO 6 standarto. Įmonė taip pat nuolat vertina, kuris transportavimo būdas (sausumos ar jūrų transportu) kiekvienu atveju yra neutraliausias aplinkai. Klaipėdoje veikiančio fabriko naudojama elektros energija yra 100 procentu pagaminta iš atsinaujinančių energijos išteklių. Espersen Lietuva yra įgyvendinusi daugybę aplinkosaugos ir tvarumo projektų elektros, šildymo, vandens ir atliekų srityse. Pastaraisiais metais gamykloje įgyvendinti nauji apšvietimo ir šildymo efektyvumo projektai, polistireno pakuotės naudojimo mažinimo iniciatyva, taip pat vandens garų iš kompresorių naudojimo vandeniui pašildyti projektas.

Čia galite susipažinti su išsamesne Espersen grupės tvarumo politika ir tvarumo ataskaitomis

Pack Klaipėda

Sritis: pakuotės sprendimai

 • Bendrovė vadovaujasi savo tvarios plėtros politika, susidedančia iš keturių pagrindinių krypčių:
 • Tvarus augimas maisto ir nemaisto pakuočių gamyboje;
 • Reduce, reuse, recycle – siekis mažinti pakuočių svorį, panaudoti antrines medžiagas ir organizuoti gamybą be atliekų;
 • Efektyvus resursų panaudojimas – žalioji energija, atsinaujinantys energijos šaltiniai, vandens, energijos ir dujų taupymo iniciatyvos;
 • Socialinė atsakomybė – atsakomybė prieš darbuotojus, tvari plėtra, darbuotojų edukacija tvariam augimui.

Tvarumo srityje “Pack Klaipėda” per pastaruosius metus įdiegė šiuos sprendimus:

 • Beatliekė gamyba – visos atliekos sunaudojamos gamybos procese;
 • Sukurta nauja, ekologiškesnė gaminių šeima iš PP (polipropileno). Šis polimeras gaminamas iš atliekų, susidarančių naftos gamybos metu, ir ES turi aiškią surinkimo bei perdirbimo grandinę;
 • Pakuotės pradėtos žymėti specialiais ženklais, vartotojai informuojami apie surinkimą ir perdirbimą;
 • Įdiegta nuosava kogeneracinė elektrinė. Tokiu būdu kompanija šaltuoju metų laiku šilumą ir elektrą gamina pati, šitaip mažindama CO2 emisijas;
 • Energijos, vandens ir šilumos taupymo iniciatyvos. Pvz., perteklinė šiluma nuo įrangos naudojama patalpoms šildyti.
 • Ne plastiko atliekų rūšiavimas ir atidavimas perdirbimui;
 • Keičiami seno tipo šviestuvai į LED apšvietimą.
 • 2021 m. planuojama nauja, efektyvesnė gamybos linija, didinantį gamybos energetinį efektyvumą ir mažinantį pėdsaką aplinkai;
 • Vystomi tyrimai, testuojamos alternatyvios plastiko žaliavos iš natūralių šaltinių.

Lavango Engineering LT

Sritis: maisto pramonės įrenginių gamyba

UAB “Lavango Engineering LT” nuolat peržiūri ir vertina savo veiklos aplinkos apsaugos aspektus ir reikšmes. Kompanija siekia maksimaliai racionaliai ir taupiai naudoti gamtinius ir energetinius išteklius. “Lavango” yra įsidiegusi ISO 14001 aplinkos vadybos standartą.

Tarp “Lavango” įsidiegtų tvarios veiklos procesų yra itin efektyvus metalo lakštų pjovimo lazerio panaudojimas. Visi įmonės detalių ruošiniai į vieną lakštą talpinami iš skirtingų projektų, šitaip minimizuojant metalų liekanų kiekį. Jei jų vis tiek lieka, iš likučių pjaunama įmonės reprezentacinė suvenyrika.

“Lavango” taip pat vykdo ekologinio projektavimo projektą. Projektui pasirinktas vienas iš gaminamų įrengimų mazgų, o “Lavango” siekia sumažinti šio mazgo poveikį aplinkai gyvavimo ciklo metu.

Tarp kitų kompanijos tvarumo iniciatyvų: brėžinių ir kitų dokumentų spausdinimas ant abiejų lapo pusių, įdiegtas Reaktyviosios galios kompensavimo įrenginys (RGKĮ) ir kt.

Visa “Lavango” produkcija gaminama iš nerūdijančio plieno, todėl patys įmonės įrenginiai yra nepalyginamai tvaresni ir ilgaamžiškesni nei analogiški iš juodojo plieno pagaminti įrenginiai. Taip pat, kadangi “Lavango” klientai yra maisto pramonės įmonės, o produkcija dažnai turi sąlytį su maistu, gamybiniuose mazguose “Lavango” stengiasi nenaudoti alyvos ar kitų potencialiai taršių komponentų.

Ateityje “Lavango” planuoja įgyvendinti atsinaujinančios energijos projektą, ekologinio projektavimo iniciatyvas visiems įmanomiems mazgams, tarnybinių automobilių parko keitimo elektromobiliais (arba, kur neįmanoma, dyzelinių priemonių keitimo benzininėmis) projektą bei įdiegti elektromobilių krovos stotelę darbuotojams.

GREN KLAIPĖDA

Sritis: energetika

“Gren Klaipėda” veikia vadovaudamasi savo kokybės, aplinkos apsaugos, darbuotojų saugos ir sveikatos politika.

Organizacija eksploatuoja modernią Klaipėdos termofikacinę jėgainę, kaip kurą naudojančią komunalines ir pramonines atliekas, biokurą. Taikoma energijos gamybos technologija padeda panaudoti atliekas kaip vietinius išteklius, sumažinti aplinkos taršą sąvartynų išskiriamomis dujomis ir padeda spręsti Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo problemas.

UAB ”GREN KLAIPĖDA” vadovybė, prisidėdama prie GREN įmonių grupės ketinimų ir
siekių kokybės, ekologijos, saugos ir sveikatos bei socialinio atsakingumo srityse, įsipareigoja:

 • Naudoti naujausias technologijas, užtikrinančias maksimalų kuro suvartojimo efektyvumą ir
  veiksmingą išmetamųjų dujų valymą.
 • Taupiai ir racionaliai naudoti gamtinius išteklius, vykdyti taršos prevenciją.
 • Nuolat identifikuoti, vertinti bei valdyti profesinę riziką.
 • Vykdyti avarijų, nelaimingų atsitikimų bei profesinių susirgimų prevenciją
 • Užtikrinti tinkamas ir saugias darbo sąlygas, socialines garantijas
 • Sistemingai kelti visų lygių darbuotojų kvalifikaciją, skatinti jų sąmoningumą.
 • Laikytis nacionalinių ir tarptautinių teisės aktų bei laisvanoriškų įsipareigojimų.
 • Nuolat tobulinti valdymo procesus, didinti aplinkos apsaugos bei saugos ir sveikatos
  veiksmingumą.

Tarp papildomų, įstatymais nereikalaujamų aplinkosaugos sprendimų “Gren Klaipėda” yra įdiegtas papildomas amoniakinio vandens purškimo į katilą lygis, užtikrinantis tikslesnį amoniakinio vandens dozavimą (į tinkamiausią temperatūrinę katilo zoną azoto oksidų sugaudymui). Šis sprendimas padeda užtikrinti mažesnius amoniako išmetimus (dėka to, kad amoniakinis vanduo sureaguoja su azoto oksidais, bet „neprašoka“ dėl purškimo kur reakcijai netinkama temperatūra). Į sprendimą investuota 25000 EUR.

Taip pat, bendrovė yra inicijavusi gipso kartono išrūšiavimą iš tiekiamų atliekų. “Gren ” inicijuoti atliekų tvarkytojai pradėjo taikyti skirtingą kainodarą atliekoms su neišrūšiuotu gipso kartonu (principas „nerūšiuoji – mokėk daugiau“). To pasekoje sumažėjo į jėgainę patenkančių gipso kartono atliekų, bei jų sąlygotų sieros dioksido išmetimų.

Ateityje kompanija ketina inicijuoti žaliųjų juostų (įvairių medžių) sodinimą LEZ teritorijoje (pvz. ties Kretainio upeliu, geležinkeliu ir kt.).

PROTON ENGINEERING (nuomininkas)

Sritis: komponentai automobilių pramonei

Bendrovė sertifikuota pagal ISO 14001 aplinkosaugos standartą ir yra įsipareigojusi vykdyti pagrindinę veiklą laikantis klientų, teisinių ir kitų prisiimtų reikalavimų, saugant aplinką, taip pat vykdyti taršos prevencijos įsipareigojimus ir kontroliuoti aplinkos apsaugos aspektus bei racionaliai ir taupiai naudoti gamtinius ir energetinius išteklius, mažinti aplinkos apsaugos avarijų ir ekstremalių situacijų atsiradimo tikimybę.

Aplinkosaugos aspektams valdyti ir kontroliuoti kompanija kasmet skiria vidutiniškai 1000 EUR. Bendrovė edukuoja darbuotojus aplinkos klausimais, skatina dalyvauti miesto organizuojamose programose (“DAROM” ir kt.), rūšiuoja gamybines, buitines ir pakuotės atliekas, jas sutvarko ir priduoda antriniam perdirbimui.

Kompanijos gamybos darbuotojai, eidami į pertraukas, gamybinėse patalpose išjungia elektrą. Taip pat bendrovė skiria didelį dėmesį gamybai netinkamų (brokuotų) žaliavų tiekimo grandinėje valdymui, nuolat edukuoja darbuotojus siekiant 0% brokuotų gaminių rodiklio.

AD MEN

Sritis: reklamos gamyba

Bendrovė nuolat siekia mažinti energijos sąnaudas ir gerinti perdirbamų bei neperdirbamų atliekų santykį.

Visas atliekas, susidarančias gamybos proceso metu, kompanija priduoda kaip gamybines atliekas rūšiavimui, perdirbimui ar deginimui. Bendrovė edukuoja darbuotojus aplinkosaugos ir tvarumo klausimais, skatina rūšiuoti.

Siekdama efektyvumo ir tvarumo, įmonė įsigijo skiediklio regeneravimo aparatą, o artimiausioje ateityje planuoja įsidiegti LED apšvietimo lempas bei dar labiau dulkių patekimą į aplinką ribojančią įrangą.

BE-GE

Sritis: pramoninis siuvimas

Be-Ge Koncernas kasmet savanoriškai kartu su Metinėmis ataskaitomis teikia ir Tvarumo ataskaitą, su kuria galima susipažinti įmonės tinklalapyje.

Be-Ge Baltic požiūris bei įsipareigojimai dėl aplinkosaugos atsispindi įmonėje galiojančioje kokybės ir aplinkosaugos politikoje, kurią galima rasti čia.

Politikos įgyvendinimui įmonėje nustatomi metiniai tikslai bei sudaromi veiksmų planai – programos, kuriose ir įvardinamos tiesioginės ir netiesioginės veiklos, prisidedančios prie aplinkos saugojimo bei tvarumo.

Įmonė yra savanoriškai įsidiegusi ISO 14001:2015 Aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartą bei prisideda prie medienos išteklių tvaraus naudojimo – yra sertifikuota pagal tarptautinį tvarios miškų priežiūros, prekybos bei gamybos grandies standartą.

Be-Ge Baltic naudoja tik atsinaujinančių energijos šaltinių pagamintą žaliąją elektros energiją.

Gamybinės popieriaus ir kartono atliekos įmonėje yra rūšiuojamos bei atiduodamos perdirbimui.

Tekstilės ir kitos panašios atliekos, nors ir kainuoja brangiau, nekeliauja į savartynus, bet atiduodamos į Gren sudeginimui ir energijos gamybai.

ORION GLOBAL PET

Sritis: PET, plastikai

2020-2021 m. Klaipėdos LEZ veikianti Tailando „Indorama Ventures“ grupės narė PET gamintoja UAB „Orion Global PET“ įdiegė ir pradėjo eksploatuoti vieną pirmųjų Lietuvoje 56 kW galios saulės jėgainę-tvorą bei jau planuoja jos plėtrą.

„Orion Global PET“ fotovoltinė tvora pagamina apie 55.82 MWh žaliosios elektros energijos per metus, šitaip toliau mažindama bendrovės poveikį aplinkai. Jėgainę sudaro 156 specialios priežiūros nereikalaujančios saulės panelės, sumontuotos ant dalį bendrovės teritorijos juosiančios apsauginės tvoros. Šis sprendimas papildė dar 2019 m. „Orion Global PET“ įdiegtą 300 kW galios saulės jėgainę ant gamyklos stogo. Visos kompanijos saulės jėgainės Klaipėdoje per metus generuoja apie 390 MWh žaliosios elektros.

Naująją jėgainę bendrovė jau pilnai išbandė realiomis sąlygomis, sprendimas laikomas pasiteisinusiu, todėl „Orion Global PET“ jau pradėjo fotovoltinės tvoros pratęsimo projektą, kuris bus užbaigtas pirmą 2022 m. ketvirtį.

SKUBA LIETUVA

Sritis: transportas, prekyba, paslaugos

Bendrovė yra įsidiegusi aplinkosaugos standartą ISO 14001. Visos bendrovės aplinkosaugos priemonės ir technologijos buvo suprojektuotos jau statant bendrovės pastatą. Kompanija turi aplinkosaugos tikslus ir politiką, išteklių taupymo priemones. Didelį dėmesį įmonė skiria energijos išteklių (įskaitant elektrą) taupymui, atliekų tvarkymui.